BRONZ TABLET BOĞAZKALE 1986/299

Adigeler arasında Aile soy ismi olan Afeşij ile tanınan Afeşij Emin, 1940 Mecitözü Danun (Söğüt Yolu) köyünde doğmuştur. Afeşij Emin, Çorum Lisesinden mezun olduktan sonra 1967'de Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olmuş, hemen ardından aynı üniversitede mastırını tamamlamıştır. Mesleğini Tarım İl Müdürlüğünde yönetici olarak yerine getirmiş ve 1992 yılında emekli olmuştur.

120
2 Mayıs 1923 - Gönen Manyas Çerkes Sürgünü
2 Mayıs 1923 – Gönen Manyas Çerkes Sürgünü Birinci Dünya Savaşı ve onu takip eden yıllar Türkiye tarihi açısında önemli kırılmaları içeren bir dönemdir. Türk