XIV-XVI. yüzyıllarda Çerkesler arasında zanaat ve ev üretimi üzerine hem İtalyan ve kısmen Arap gezginlerin-yazarların tanıklıklarından hem de kazılardan, çoğunlukla mezarlardan elde edilen arkeolojik buluntulardan bilgi ediniyoruz.

Mezarlarda çeşitli ev-mutfak aletleri ve eşyaları, silahlar (kil, metal, cam), mücevherat, giysi kalıntıları ve kült eşyaları bulundu.

O tarihlerde hem Batı hem de doğu Çerkesya'da madenlerden metal ( demir ve gümüş ) eritmek için ham cevher çıkarılıyordu.

17. yüzyılın 80'lerinin yazarı Kempfer'e göre Çerkesler ( Adığeler ), "çok çalışkandılar; madenlerden demir çıkarır, bu demiri döver ve ondan her türlü aleti yaparlardı."

Adığeler arasında metalurji zanaatı çok gelişmişti. Demirciler her zaman özel bir onur ve saygı görürlerdi. Ve çok eski zamanlardan beri çelik üretimini biliyorlardı.

Demirciler tarım aletleri yaptılar: saban demirleri, sürgüler, çapalar, oraklar, tırpanlar... sonra çeşitli ağaç işleme aletleri: baltalar, keskiler, keserler, testereler... ve ev eşyaları: ocak zincirleri, makaslar, bıçaklar, maşalar, koltuklar, tokalar vb.

Hançer, kılıç, mızrak ucu ve ok ucu döven, zincir zırh ve miğfer yapan silah ustaları da vardı. Demirciler ve silah ustaları diğer zanaatkarlar gibi köyleri, toplulukları ve düzenleri için çalışıyorlardı.

1666'da Adıge köylerini ziyaret eden Evliya Çelebi, Afips kalesinden iki saat uzaklıkta bulunan bir yerleşim yeri olan Subai için, "Nüfusun tamamı zanaatkar ama dükkan yok. Herkes evinde çalışıyor. Esnaf yok burada, hepsi usta” diye yazıyor. Evliya Çelebi aynı şeyi pşukolar ( пшуко ) için de ( Adigeler arasında bir tür komünal yerleşim yeri ) söylüyor: "Bu pşukolarda nüfusun tamamı zanaatkar".

Çerkeslerde demircilik ve silah zanaatının yanı sıra kuyumculuk da vardı. Usta kuyumcular, kadın takıları, silahların dekoratif parçaları, kemer takımları gibi altın ve gümüş eşyaların imalatında çok büyük hüner kazanmışlardı. Veselovsky tarafından Beloreçensk şehri civarında, Trans-Kuban bölgesinde ve Karadeniz kıyılarında yapılan araştırma ve kazılarda bulunan eşyalara bakılırsa, kuyumcular döküm, damarlama, damgalama ve oyma gibi modern el işi üretim tekniklerini kullanıyorlardı.

XIV-XV. yüzyıllarda Çerkesler, kökleri eski çağlara dayanan yöntemlerle çömlekçilik de yapıyorlardı. Ortaçağ mezarlıklarının kazıları sırasında ( Afipsip köyü yakınlarındaki Ubinsky, Kazazovsky, Psekups Nehri üzerindeki Gnatenkov Kut ve diğerleri ), çok sayıda yerel üretim kil kap, çeşitli şekillerde sürahiler, bazıları süslü kupalar, çömlekler, kaseler bulundu.

Адыги.RU

Çerkesya Hareketi Haber Merkezi

Kaynak: Info Cherkessia

Yorumlar
Ziyaretçi olarak yorum yapıyorsun.
Önerilen Haberler