Türkiye’de Bir Çerkes Köyü Uzuntarla(Hacemıkohable)

Mesude ÇETİNBAŞ

"...Çerkesya, Çarlık Rusyası tarafından işgal edildiğinde, burada yaşayan Çerkesler kitleler halinde sürülmüşler ve vatanlarını terk etmek zorunda bırakılmışlardı. Osmanlı Devleti, kendisine sığıman Çerkesleri hem Anadolu'ya hem de Balkan topraklarına yerleştirmişti. Osmanlı Devleti tarafından Balkanlara yerleştirilen Cerkesler, büyük sürgünden sonra on beş yıl Balkanlar'da yaşamlarını sürdürdüler. Bu arada Çarlık Rusya'sı 1877'ye kadar batıda Tuna nehrine kadar ulaşmıştı. Balkanlardaki Slav halklarının haklarını korumak bahanesiyle Rusya 24 Nisan 1877'de Osmanlı Devleti'ne karşı savaş açtı. Osmanlı Devleti, 93 Harbi (1877-1878) adı verilen savaşta yenilgiye uğramış ve Balkanlardaki topraklarının büyük bir bölümünü kaybetmişti. Savaşın ardından imzalanan Ayastefanos ve Berlin Antlaşmalarına, Batılı Hıristiyan devletler ve Rusya'nın ısrarları ile bu savaştan yaklaşık 15 yıl önce Balkan topraklarına yerleştirilen Çerkeslerin daha uzak bölgelere gönderilmeleri için maddeler konulmuştu. Böylece ikinci bir sürgüne maruz kalan Çerkesler Balkan topraklarından ayrılmak zorunda kalmışlardı. Osmanlı Devleti tarafından Kocaeli Sancağında kurulan "Muhacirin Komisyonu" Çerkesler için yeni yeni yerleşim yerleri açmış ve Balkanlardan gelen aileleri yerleştirerek köyler kurmuştu. İste bu kurulan köylerden biri de Uzuntarla köyüdür..."

Etiketler
Yorumlar
Ziyaretçi olarak yorum yapıyorsun.
Önerilen Haberler