Ahoçba İrfan Okuyucu tarafından kaleme alınan, derlenip hazırlanan Abhazca-Türkçe sözlük Türk Dil Kurumu yayınları tarafından basıldı ve satışa sunuldu.

Uzun asırlar boyunca konuşulan ama yazılmayan bir dil olarak kalan Abazaca 19. yüzyılın sonlarında Kiril alfabesiyle yazılır hâle gelmişse de değişen kültür politikaları ve farklı alfabe arayışları -Latin ve Gürcü alfabeleri vs.- zaman zaman yazı dilini akamete uğratmıştır. 1954’ten beri bir komite tarafından hazırlanan 62 harfli Kiril alfabesi yürürlüktedir. Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nde Abazaca (Aşuva lehçesi) için kullanılan alfabede ise 68 harf vardır.

Bir ulusun varlığı için dilin taşıdığı önem neyse, o dilin söz varlığını tespit etmekte ve gelecek kuşaklara aktarmakta da sözlüklerin hayati bir önemi ve değeri söz konusudur. Zira sözlük bir dilin hazine dairesidir, onu konuşan ulusun hafızasıdır, tarihidir, kültürüdür, dolayısıyla her şeyidir. Abhaz dili adına hazırlanmış olan bu eserde de bu amaç uğrunda bu kültüre bırakılmış bir hazine olacaktır.

Etiketler
Yorumlar
Ziyaretçi olarak yorum yapıyorsun.
Önerilen Haberler