Atlantis ve Mu'dan Kafkasya'ya Çerkesler'in bilinmeyen Tarihi

Şimdi Nart Ajans'tan temin edebilirsiniz.

Değerli hemşerimiz Oklubalı(Hakurıne Hable) köyünden Ferhatıko Şıble'nin uzun yıllar süren araştırmaları neticesinde farklı bir perspektifle yazdığı kadim tarihle ilgili, Atlantis ve Mu'dan Kafkasya'ya Çerkesler'in bilinmeyen Tarihi; Atalarımızın ataları olan Kaslar'ın dünyada nerelere yayıldığı, hangi medeniyetleri kurduğu, başka dillere nasıl inanç ve terminoloji naklettiği, tarihsel süreç, arkeolojik ve genetik bulgular ve filolojik/etimolojik tahlillerle anlatılıyor. Aynı zamanda Xabze'nin köklerine vurgu yapıyor.


"Elinizdeki kitap Çerkes kültürünün temel kavramlarından Adığağa, Xabze, Bzıpx'e ile ilgili bilgilerin derlendiği ve eldeki diğer bilinenlerle birleştirilerek sır perdesinin aralandığı bir çalışma olarak kabul edilebilir. Bu kitap tarih, felsefe, antropoloji, filoloji veya bir din kitabı değildir. Ama tarihten, filolojiden, dinden, felsefeden, vb. bilim ve disiplinlerden yararlanılarak ortaya çıkartılmış bir çalışmadır.

Konu, şimdiye kadar bu alanda yapılmış çalışmalardan farklı bir perspektifle ele alınmıştır. Bazı eksiklikler tamamlanmış, bir takım yanılsamalar düzeltilmiş, bazı saklı kalmış gerçekler ortaya çıkarılarak insanlık tarihinin karanlıkta kalmış kısımlarına yeni bir kaynaktan ışık tutulmaya çalışılmıştır.

Bu alanda emek sarf edecek yeni araştırmacılara (tarihçi, genetikçi, arkeolog, filolog, teolog) ilham kaynağı olması umulur."
Yorumlar
Ziyaretçi olarak yorum yapıyorsun.
Önerilen Haberler