Çebsin'ler bir zamanlar Anapa bölgesinde, Karadeniz kıyılarında yaşayan Adığe kabilelerinden biridir. Adığe dilinde ( цопсынэ )'dir.

Adığe dilinde "Tsopsıne", "parlayan bahar" anlamına gelir.

Kafkasya'nın Rus tarihçiliği ve etnografyasında Çebsin, Rus-Kafkas savaşının sonuna kadar biliniyordu. Ama Rus-Kafkas savaşının sona ermesinden sonra Çebsinler artık bir araya gelmediler, lehçeleri de kayboldu. Haklarında çok az bilgi var.

Jane'lerin akrabaları olan Çebsinler, Rus Çerkes savaşı yıllarında Natukhay'lara karıştılar ve Karadeniz'e bitişik vadilerden birine isimlerini vererek bir hatıra bıraktılar.

Rus tarihçi, akademisyen ve korgeneral Dubrovin, şöyle yazıyor:

"Natukhay'lar arasında, onlara katılan 3 Adığe kabilesi daha vardı: Taman Yarımadası'nda yaşayan ve şimdi Natukhay'lar arasında farklı yerlere dağılmış olan Hatuk'lar veya Adele'ler; Çebsin'ler ve Anapa civarında yaşayan Hegayk'lar".

L.Y. Lyulier, Çebsinlerin yönetici hanedanının soyundan gelen Prens Bastoko Pshimaf'ın ( Бастоко Пшимаф ) Natukhay'lar arasında "herhangi bir güç ve avantaj sahibi olmadan" yaşadığını yazar.

Rus-Çerkes Savaşı'nın sonunda Natukhay'ların ve Çebsin'lerin çoğu yok edildi, hayatta kalanların da çoğu Türkiye'ye gitti.

ADIGI_TUT

Çerkesya Hareketi Haber Merkezi

Kaynak: Info Cherkessia

Yorumlar
Ziyaretçi olarak yorum yapıyorsun.
Önerilen Haberler