ÇERKES-FED Çağrıda bulundu

Çerkes Dernekleri Federasyonu (ÇERKES-FED) Rusya'da 22 Nisan 2020 tarihinde halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliği hakkında çağrıda bulundu.

Malumunuz olduğu üzere; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu Federal Anayasasında bir dizi değişiklik öngören yasama sürecini başlatmış bulunmaktadır. Söz konusu anayasa değişikliği devlet kurumlarınca onaylanma süreçlerini tamamlamış olup 22 Nisan 2020 tarihinde Rusya genelinde halk oylamasına sunulacaktır.

Rusya Federasyonu Anayasası'nın 68. Maddesinin yeni versiyonunda önerilen değişiklik aşağıda belirtilen ifadeleri içermektedir;

“Rusya Federasyonu toprakları üzerindeki devlet dili, devlet kurucu ulusun dili olan Rusçadır…”

Bu değişiklik ile Rus etnik kimliği "devlet kurucu halk" sıfatıyla öne çıkartılarak diğer halklar "devletin kurucusu olmayanlar" tanımlaması ile dışlanmakta ve ikinci sınıf vatandaşlar statüsüne düşürülmektedir. Ayrıca bu değişiklik ile Rusya Devletinin bugünkü konumuna gelmesinde tarihsel olarak yerli halkların ve ulusal azınlıkların emek, gayret ve katkıları inkâr edilmektedir. 

Çerkes Dernekleri Federasyonu olarak; Yapılmak istenen bu anayasal düzenleme ile gelecekte Rusya sınırları içerisindeki yerli halk ve ulusal azınlıkların temel insan hak ve özgürlükleri ile mevcut edinimlerinin daha da kısıtlanacağını öngörüyor yerli ve azınlık konumundaki halkların Rus etnisitesi içerisinde eritme projesinin fitilini ateşleyeceğini ve geri dönülmesi çok zor bir asimilasyon girdabına çekileceğini düşünüyoruz.

Bu nedenle bahse konu anayasal düzenlemenin başta 68’inci maddesi olmak üzere hiçbirini uygun bulmuyoruz. Sadece karşı çıkmakla kalmayıp tarihe bir not düşmek ve halklarımızın geleceği adına bu haksız girişimin engellenmesi ve dünyada faaliyet gösteren insani kuruluşların desteğinin alınması ve duyurulmasına yönelik bir çalışma başlattık.

Çalışmamız;

1.        Hazırlanan yeni anayasa teklifi 1994 yılında Rusya Federasyonu’un Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne kabulü şartlarını ihlal ettiğinden bir inceleme misyonu oluşturulması için Avrupa Konseyi Parlamenterler meclisine başvuruda bulunulması,.

2.        Yine bahse konu anayasa düzenlemesi “Temel İnsan Hak ve Özgürlüklerine” aykırı olduğu için, Avrupa’da faaliyet gösteren İnsan Hakları ile direkt ilgili kurum ve kuruluşlara (aşağıda belirtilmiştir.) gerekli incelemenin yapılarak bahse konu anayasal düzenlemedeki antidemokratik uygulamaların deşifre edilmesi için bir çağrı yazısı yazılması,

3.        Rusya’da konuşlu insan haklarını savunan sivil toplum örgütlerine ve Rusya’da yaşayan tüm halklara açık bir çağrı yazısı yazılması, şeklinde üç aşamalıdır.

Yukarıda bahsettiğimiz her üç yazı metni tarafınıza Ek Dosyalarda gönderilmiştir. Bahse konu yazıları incelemenizi varsa çok zaruri gördüğünüz eklemeleri yapmanızı önemle rica ediyoruz.

Tüm kurumlardan gelen cevabi yazılar tarafımızdan titizlikle incelenerek kurumların ilave önerileri yazı metinlerine dâhil edilecektir. Bu süreç tamamlandıktan sonra 30.03.2020 tarihinde metinlerin son şekli elektronik olarak tekrar tarafınıza gönderilecektir.

Son şekli gönderilen metinlere onay vermeniz ve istemeniz durumunda müracaatçı kurum olarak kurumunuzun adı metinlerin altına eklenecek ve ilgili makamlara Avrupa’daki Kurumlara ıslak imza ve elektronik posta şeklinde, Rusya’daki kurumlara sadece elektronik posta yolu ile gönderilecektir.

Ancak, Avrupa’daki kuruluşlara gönderilecek olan metinlerin kurumsal bir adresi olması gerektiği için, söz konusu metinler ıslak imzalı olarak Çerkes Dernekleri Federasyonu kapak yazısı ekinde gönderilecektir.

Avrupa’ya gönderilecek yazılar İngilizce, Rusya’ya gönderilecek yazılar ise Rusça hazırlanacaktır. Yazıların gönderilmesini müteakip tüm yazılar Türkçe-İngilizce ve Rusça hazırlandığı şekli ile kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla sosyal medyadan da paylaşılacaktır.

Yukarıdaki açıklamaları dikkate alarak konuya ilişkin Kurumunuzun görüş ve önerilerini 26.03.2020 tarihine kadar bildirmenizi çok önemsediğimizi bilmenizi istiyoruz.

En derin sevgi ve saygılarımızla.

ÇERKES DERNEKLERİ FEDERASYONU

İletişim Adreslerimiz:

E-Posta: cerkesfederasyonu@gmail.com 

Telefon (WhatsApp/SMS, Direk İletişim İçin) : 0542 410 15 07


METİNLERİN AVRUPA'DA GÖNDERİLECEĞİ ADRESLER:

AVRUPA KONSEYİ:

Avrupa Konseyi Parlamentosu Başkanı David Sassoli

AK İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatović

AK Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu (ECRI) Başkanı Başkanı Maria Daniella Marouda

AK Avrupa Sosyal Haklar Komitesi Başkanı: Giuseppe PALMISANO 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER:

İnsan Hakları Konseyi Başkanı Elisabeth TICHY-FISSLBERGER

BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERLİĞİ Başkanı Michelle Bachelet

BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ!

Yorumlar
Ziyaretçi olarak yorum yapıyorsun.
Önerilen Haberler