KAFFED'den Aşağıbeyçayır - Eğrisöğüt Dinamit Fabrikası Açıklaması

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Aşağıbeyçayır ve Eğrisöğüt köylerinde 2023 yılının başında gündem olan dinamit fabrikası projesi kanun boşluklarından yararlanılarak tekrar gündeme getirildi. 

Yöre halkının tepkisinin ardından Mart aydında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini geri çeken şirket yeni bir proje tanıtım dosyası hazırladı. Kapsam değiştirerek ÇED Yönetmeliğinin arkasından dolanmak isteniyor.

Konunun yakından takipçisi olan Kafkas Dernekleri Federasyon'u son gelişmeler ile ilgili bir açıklama yayınladı:

«Kamuoyumuzun Dikkatine
26.01.2023 tarihinde Kayseri ili Pınarbaşı ilçesine bağlı Aşağıbeyçayır ve Eğrisöğüt köylerinde yapılmak istenilen dinamit fabrikasına ilişkin duyduğumuz endişeleri ve konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. İlk başvuru ve ÇED bilgilendirme toplantısı sonrasında, köylülerin ve STK'ların tepkisi üzerine şirket başvuruyu geri çekmişti. Ancak, şirketin yeni bir başvuru yaptığı ve bu süreci ÇED sürecine tabi olmaksızın yürüttüğü öğrenilmiştir.
Şirketin kapasiteyi küçülttüğü ve bu sayede ÇED dışı işlem yapmaya çalıştığı tespit edilmiştir. Bu durum, çevreye zarar verme potansiyeli olan bir projenin ÇED sürecinden kaçırılmasını ve halkın bilgilendirilmeden, tepkilerini ortaya koyamadan bir sürecin yürütülmesini içermektedir.
Dinamit fabrikasında kullanılacak olan kimyasalların gerek doğaya gerekse de canlı yaşamına karşı olumsuz etkileri olacağı açıktır. Dahası öncesinde tüketilmiş ve hukuken sona erdirilmiş bir sürecin yeniden başlatılması söz konusu projeden vazgeçilmediğinin ve kötü niyetin en açık göstergesidir.
KAFFED olarak, yapılmak istenen dayatmaya karşı söz konusu başvurunun Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğünce reddedilmesini, mevzuata aykırılıkların saptanarak sürecin durdurulması gerektiğini belirtir konunun hukuki manada takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildiririz.»
Etiketler
Yorumlar
Ziyaretçi olarak yorum yapıyorsun.
Önerilen Haberler