Martin İçin Adalet Çağrısı

ÇERKES-FED, Kabardey Balkarlı Çerkes aktivist Martin Koçesoko’ya (Kochesoko) adalet ve özgürlük istemiyle Beyoğlu Odakale’de bir basın açıklaması yaptı.

Ellerinde Martin Koçesoko’ya adalet talep eden farklı dövizler taşıyan yaklaşık 60 kişilik grup sık sık sloganlar atarak seslerini Kremline duyurmaya çalıştılar. İki dilde yapılan basın açıklamasının Çerkescesini Çerkes Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz Dönmez, Türkçesini de İstanbul Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Çal okudu. Hazırlanan Türkçe açıklamanın tam metni şöyle:

"Uzun zamandır Moskova yönetimi yerli halkların “değerlerini koruma” ve “milli bilinci” desteklemeye yönelik girişimlerinden rahatsız olmaktadır. Çünkü, Sovyetler birliği her ne kadar yıkılmış olsa da o dönemde “Sovyet tipi insan” dedikleri; milliyetsiz, dinsiz, köle ruhlu, sisteme tabi tek tip vatandaş yaratma projeleri henüz rafa kalkmış değildir. Maalesef bugün Moskova Yönetimi kutsal ideallerine doğru ilerlerken Kaberdey Balkar Cumhuriyetinin Başkenti Nalçik’te faaliyet gösteren Xabze Xase Başkanı Martin Koçesoko gibi kendilerine sorun gördükleri herkesin ve her meselenin üzerine en sert şekilde gitmekte ve bu şekilde yollarını açık tutmaya çalışmaktadırlar. 

Nedir onların kutsal hedefi? 

Onların kutsal hedefi Rus dili ve kültürünün hâkim olduğu, katışıksız, homojen bir “Büyük Rusya” oluşturmaktır. 

Bu hayalleri nedeniyledir ki bugünkü Rusya Federasyonu’nun çok uluslu yapısından rahatsızdırlar. Çünkü etnik Rus nüfus yıllardır artmamakta, Rus dışı etnisitelerin nüfusları ise aksine oldukça hızla artmaktadır. Nitekim Moskova yönetimi bu rahatsızlığını her vesile ile ifade etmiş, Rus nüfusunu artırabilmek için her türlü teşviki uygulamaya koymuş ise de gidişatı değiştirememiştir. Bu sorunun çözümü için buldukları yegâne çıkış yolu, hükümranlığı altında tuttukları Rus harici milletlerin tamamını Rus dili ve kültürü içinde eriterek hayallerindeki homojen toplum yapısını oluşturmaktır. Nitekim geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren yeni Rusya Federasyonu Anayasası’nda yapılan değişikliklerin temel amacı da budur. Federasyon yapısı hiçe sayılarak yeni Anayasa’da Ruslar “Devlet kurucu halk”, Rusça’da “devlet dili” olarak sıfatlandırılmış; bu yolla diğer halklar 2. Sınıf olarak tanımlanmıştır. Yapılan düzenleme ve uygulamalarla yerel dil ve kültürlerin gelişimini sağlayacak bütün faaliyetler engellenmekte; dayatılan statükoyu kabullenmeyerek eleştiri getiren yerel halkların temsilcileri ise enterne edilmektedir. 

İşte bu nedenle hedef tahtasına konulan isimlerden biri de Kabartay Balkar Cumhuriyeti Çerkes Gençlik Önderlerinden Martin Kochesoko’dur. 

Kabartay Balkar Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Xabze Derneği Başkanı Martin Kochesoko, 7 Haziran 2019 gecesi arabasıyla giderken köy yolunda güvenlik güçleri tarafından durdurulmuş, yerleştirilmiş maddeler ortaya çıkarılarak “yapılan aramada üzerinde ve arabasında uyuşturucu bulunduğu” iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Düzenlenen düzmece bir tutanak kendisine ölüm korkusu verilmek suretiyle imzalatılmış, İçişleri Bakanlığı da uyuşturucu alma ve bulundurma suçunu kabul ettiğini ilan etmiştir. Martin Kochesoko kendisine kurulan bu tezgâhı mahkemede deşifre ederek tüm suçlamaları reddetmiştir. Ancak hala düzmece tutanak ve yalancı tanıklarla mahkûm edilmeye çalışılmakta, Rusya Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca on yıla kadar hapisle yargılanmaktadır. 

Amaçları, Kochesoko’yu mahkum ederek kimliklerine sahip çıkan ve bunun için mücadele eden herkese gözdağı vermektir. 

Martin Kochesoko’nun başına gelenlerin sebebi işte yönetime hâkim olan bu şövenist zihniyettir. 17 Ağustos’tan bu yana muhakeme edilen Kochesoko’nun yargılanma sebebinin, başkanı olduğu sivil toplum kuruluşuyla kendi milleti lehine gerçekleştirdiği sosyal ve siyasal faaliyetler olduğu herkesçe bilinmektedir. 

Biz Kafkasya’dan sürgün edilmiş halkların diasporadaki nesilleri olarak, anavatandaki halklarımıza ve toplum önderlerimize uygulanan tüm baskıları protesto ediyor; hiçbir zulmün ebediyen sürdürülemeyeceğini bilerek adaletin tecelli edeceği günleri özlemle bekliyoruz. Ayrıca tüm uluslararası camiayı, sivil toplum kurum ve kuruluşlarını, gerek uluslararası ve gerekse Rusya Federasyonu kanunlarına ve tüm ahlaki teamüllere aykırı bir şekilde tutuklanan Çerkes Aktivist Martin Koçesoko’nun derhal serbest bırakılmasına yönelik çabalarımıza destek vermeye ve güçlü bir duruş sergilemeye davet ediyor, Martin Koçesoko’nun her zaman yanında olduğumuzu ve özgür kalıncaya kadar konunun takipçisi olacağımızı Dünya Kamuoyuna ilan ediyoruz. 

ÇERKES DERNEKLERİ FEDERASYONU"

Kaynak
https://www.cerkesfed.org/2020/09/01/istanbuldan-martin-icin-adalet-cagrisi/
Yorumlar
Ziyaretçi olarak yorum yapıyorsun.
Önerilen Haberler