Martin Koçesoko İçin Adalet

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Xabze Derneği (Xase) Başkanı Martin Koçesoko'ya karşı yapılan suçlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Xabze Derneği (Xase) Başkanı Martin Koçesoko'ya karşı yapılan suçlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu:

"Çerkes Kültürü ile ilgili çalışmaları ile tanınan Xabze Derneği (Xase) Başkanı Martin Koçesoko, gerçeğe aykırı bir “uyuşturucu suçlaması” ile 7 Haziran 2019 tarihinde gözaltına alınmıştı. Bu haksız ve hukuka aykırı uygulama hem Rusya Federasyonu’nda hem de Çerkes diasporasında güçlü bir tepki ile karşılandı.

KAFFED konu ile ilk andan itibaren yakından ilgilenmiş, anavatandan gerekli bilgileri aldıktan sonra; Kabardey Balkar Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kazbek Kokov'a resmi yazı ile; Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov ile ise 17 Haziran 2019 tarihinde resmi heyet ile görüşülerek toplumumuzun tepkisi ve Martin Koçesoko için özgürlük ve adalet talebimiz en üst düzeyde dile getirilmişti. Federasyonumuz tarafından hazırlanan “Martin Koçesoko İçin Özgürlük ve Adalet İstiyoruz!” başlıklı deklarasyon, Diasporada faaliyet gösteren 66 Sivil Toplum Kuruluşumuzun imzası ile 20 Haziran 2019 tarihinde yayınlanmıştı.

Anavatan ve diasporanın birlikte verdiği güçlü tepkinin de katkısı ile Martin Koçesoko serbest bırakılmıştı. Açıkça haksız ve hukuka aykırı olan suçlamaların da düşürülmesi gerekirken konu ile ilgili iddianame hazırlandığı ve 11 Ağustos 2020 tarihinde ilk duruşmanın görüleceği bilgisini edindik. Bu bilgi üzerine anavatanda konu ile ilgilenen sivil toplum kuruluşlarımız ile temas kurarak süreç hakkında detaylı bilgi aldık.  

Bir sivil toplum kuruluşunun Başkanı olan Martin Koçesoko’ya yönelik bu baskılar örgütlenme özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün ve ayrımcılık yasağının açık ihlali niteliğindedir. Bu insan hakları ihlalleri gözaltı sürecinde net bir şekilde ortaya konulmuş ve bir ölçüde kamuoyu vicdanında da yer etmiştir. Buna rağmen iddianame hazırlanarak konunun yargıya taşınması hak ihlallerine yeni bir halka eklenmesi anlamına gelmektedir.

Hukuka ve insan haklarının evrensel ilkelerine aykırı olan bu dava sürecinin en kısa sürede Martin Koçesoko lehine ortadan kaldırılmasını; Çerkes aktivistlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılara ve engellemelere son verilmesini talep ediyor, Martin Koçesoko için adalet isteğimizi bir kez daha yineliyoruz.

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU 


KONU İLE İLGİLİ METİNLER: 

1- “Martin Koçesoko İçin Özgürlük ve Adalet İstiyoruz” Deklarasyonu Metni ve İmzacı STK Listesi:  

https://kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3774-martin-kocesoko-icin-ozgurluk-adalet-istiyoruz.html

2- RF Büyükelçiliği ile Martin Koçesoko konulu görüşmenin haber linki:

https://kaffed.org/haberler/federasyondan/item/4092-kaffed-martin-kocesoko-konusunda-rusya-buyukelcisi-ile-gorustu.html "

Kaynak
https://kaffed.org/haberler/federasyondan/item/4091-martin-kocesoko-icin-adalet-istemeye-devam-ediyoruz.html
Yorumlar
Ziyaretçi olarak yorum yapıyorsun.
Önerilen Haberler