Uluslararası Adige Kültür Festivali Gerçekleştirilecek

Adıgey Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve SBIC RA (Adıgey Cumhuriyeti Devlet Bütçe Kültür Kurumu) 100. Yıldönümü kutlamalarına atfen bir dizi etkinlik kapsamında “Adıgey Cumhuriyeti Halk Kültür Merkezi” devlet programı kapsamında Uluslararası Adıge Kültür Festivali gerçekleştirilecektir.

Uluslararası Adıge Kültür Festivali 2-5 Ekim tarihleri arasında Adıgey Cumhuriyeti’nin başkenti Maykop’ta yapılacaktır. Festivale fiziki katılım ve uzaktan video ile katılım sağlanabilecektir.

Festivale fiziki olarak katılacak heyet 12 kişiyi geçmemelidir.

Katılımcılar 18 yaş ve üstü olmalıdır.

Seyahat giderleri katılımcılara aittir.

Son başvuru tarihi 12 Ağustos 2022 tarihidir.

Festivalin Amaç ve Hedefleri

Festival Adıge dilinin korunması ve geliştirilmesi, Adıge tarihinin araştırılması ve genç nesillerin Adıge görgü kuralları ve “Adıge habze” ahlak kuralları ve onun özgün halk geleneklerinin, manevi ve estetik değerlerin, ahlaki, etik kuralların ve ilkelerin canlanmasında önemli rol oynayan manevi değeri “Adıgage” çerçevesinde yetiştirilmesi ile ilgili sorunlara çözüm sunacaktır.

Adıgelerin yoğun bir şekilde yaşadığı, Rusya Federasyonu bağlantılı yabancı ülkeler ile uluslararası, bölgeler arası kültürel işbirliğinin sağlanması.

Halkın manevi kültürünün daha da geliştirilmesinde birleştirici bir ilke olarak geleneksel kültürün incelenmesi ve yaygın olarak canlandırılması.

Kültürün, folklor geleneklerinin korunması ve tanıtılması, Adıge halk şarkılarının, halk danslarının, enstrümantal müziğin, sanat ve zanaat ustalarının, halk sanatlarına özgün icracıların belirlenmesi.

Ulusal kökenlere ilginin harekete geçirilmesi, Adıge kültürünün küresel kültürün bir parçası olarak öneminin anlaşılması konusunda yaratıcı güçlerin toplanması.

Yürütme İçin Koşullar ve Prosedür

Festivalin Genel Yönetimi kültür, sanat ve kamuoyunun önde gelen temsilcilerinden oluşan Düzenleme Kurulu tarafından yürütülmektedir.

Düzenleme Kurulu, festivalin hazırlanması ve düzenlenmesi ile ilgilenir.

Düzenleme Kurulu, işbu Yönetmelikte değişiklik ve ilaveler yapma hakkına sahiptir.

Düzenleme Kurulu festivalin düzenlenmesi ve düzenlenmesi çerçevesinde hazırlanan video, fotoğraf ve basılı materyallerin kendi takdirine bağlı olarak düzenlenmesi de dahil olmak üzere münhasır haklara sahiptir.

Festivale amatör ve profesyonel yaratıcı ekiplerin yanı sıra Rusya Federasyonu’nun çeşitli bölgelerinden, Adıge diasporasının yoğun bir şekilde yaşadığı yakın ve uzak yabancı ülkelerden bireysel sanatçıları da festivale katılmaya davet ediliyor.

“Vokal” ile ilgili katılımcılar; Adıge şarkıları veya çağdaş Adıge yazarlarının şarkılarının temaları üzerine eserler icra ederler.

“Koreografi” ile ilgili katılımcılar; Adıge halk veya sahne dansları gerçekleştirir.

“Enstrümantal Performans” ile ilgili katılımcılar; Adıge ulusal ezgilerinin temaları üzerine eserler icra ederler.

“Güzel sanatlar, sanat ve el sanatları, halk sanatları ustalarının eserlerinin sergilenmesi” ile ilgili katılımcılar; halk sanatı, el sanatları, sanat ve zanaat ustaları ve yazarlar eserlerini ulusal üslup, teknik ve temalarla sunmalıdır ve katılımcılardan Adıgey Cumhuriyeti’nin 100. Yıldönümüne ithaf eden eserler de beklenmektedir.

Uluslararası Adıge Kültür Festivali çerçevesinde “Adıge yazarlarının Adıge dilinde 100 şiiri” adlı bir etkinlik düzenlenmiş ve başlatılmıştır. Etkinliğe herkes katılabilmektedir. Etkinlik SBIC RA (Adıgey Cumhuriyeti Devlet Bütçe Kültür Kurumu) ve Adıgey Cumhuriyeti Ulusal Kütüphanesi ile ortaklaşa yürütülmektedir. Katılımcıların Adıgey Cumhuriyeti Halk Kültür Merkezi ve Adıgey Cumhuriyeti Milli Kütüphanesinin sosyal ağlarında yayınlanacak bir video materyali göndermeleri gerekecektir. Etkinlik festivalin sonuna kadar devam edecektir.

2.1. Programın Hüküm ve Koşulları

Programa katılmak için;

Katılımcılar, Dzhanneta94@bk.ru e-posta adresine (Ek no:1 “Adıge yazarlarının Adıge dilindeki 100 şiirine başvuru katılımcı olmak için) başvuru formunu doldurarak mail atmalı ve video materyali göndermelidir.

“Ek no:1” başvuru formu Microsoft Word Belge formatında doldurulmalıdır.

Video çerçeve çözünürlüğü 1920 x 1080 veya 1080 x 720 boyutunda, en boy oranı 16:9 ve yatay ekran yönlü (ZORUNLU) olacak şekilde atılmalıdır.

Videonun, gürültüsüz ortamda ses ve görüntü kalitesi yüksek ve net olmalıdır.

Video logo vb. içermemelidir.

Videonun fon müziği ve sanatsal tasarımı kabul edilecektir.

Video malzemeleri, bulut hizmetlerine ve dosya paylaşım hizmetlerine “bağlantı” şeklinde gönderilmelidir. (Google sürücüsü, Yandex sürücüsü, Cloud Mail.ru, Drop Box)

Herhangi bir sosyal ağda yayınlanan veya Vkontakte, YouTube, Vimeo vb. sosyal ağlardan indirilen videolar kabul edilmeyecektir.

Video estetik standartlara uygun olmalıdır.

ÖRNEK BAŞVURU FORMLARI (Ek no:1, Ek no:2) YAZININ EN ALT KISIMINDA MEVCUTTUR.

Başvuruları Kabul Etmek İçin Şartlar ve Koşullar

Uluslararası Adıge Kültür Festivaline katılmak için, 12 Ağustos 2022 tarihinden önce SBIC RA (Adıgey Cumhuriyeti Halk Kültür Merkezi) cnkra@yandex.ru e-posta adresine aşağıdaki materyalleri doldurup gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru formlarının (Ek no:1, Ek no:2) Microsoft Word formatında imzalı ve kaşeli(dernek vb. heyetler için) bir şekilde doldurulması.

Yaratıcı özellikler, özgeçmiş.

Elektronik şekilde 3-4 adet fotoğraf. (Çözünürlük en az 300 dpi, jpg veya tiff)

Festival katılımcılarının performans video materyali.

Delegasyon üyelerinin tam adlarını, pasaport bilgilerini, telefon numaralarını, Microsoft Word formatında gösteren bir liste.

Teknik sürücü ve gerçekleştirilen konser repertuarının bir listesi (bir gala konseri için en fazla 1 numara). Ayrıca 20-30 dakikalık bir konser programı. (diğer konser mekanlarında ki performanslar için), isim, müzik ve kelimelerin yazarları, zamanlama; performans için eşlik eden fonogramlar varsa, bunlar MP-3 formatında, 320 kb / s okuma hızında ayrı bir flaş ortamına kaydedilmelidir.

Heyetin Maykop’a varış tarihi, saati ve heyetin kullanacağı ulaşım türü (uçak, otobüs vb.) hakkında bilgi verilmelidir.

3.1. Video Gereksinimleri

Videoların; MPG, FLV, OGM, MP4, WebM, WMV, ASX, OGV, MPEG, MOV, M4V, AVI formatlarında olması gerekmektedir.

Minimum Video çözünürlüğü HD, FULL HD veya daha yüksek çözünürlük ile beraber en az 25 fps olmalıdır.

Video 16:9 en-boy oranına sahip ve yatay formatta olmalıdır.

Videonun, gürültüsüz ortamda ses ve görüntü kalitesi yüksek ve net olmalıdır.

Festival katılımcılarının performanslarının yazışma formatında, video materyalleri Adıgey Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Adıgey Cumhuriyeti Halk Kültürü Merkezi'nin dijital kaynakları ve sosyal ağlarında yayınlanacaktır.

Finansal Koşullar

Ulaşım masrafları katılımcıya (fiziki olarak katılan kişiler) aittir. Katılımcılar için konaklama ve yemeklerin yanı sıra festival süresince grupların performanslarına yönelik organizasyon desteği ev sahibine aittir.

Adres ve İletişim Bilgileri

SBIC RA "Adıgey Cumhuriyeti Halk Kültürü Merkezi", Maykop, St. Shovgenova, 356, Telefon: (8-877-2) 54-45-20, E-posta: cnkra@yandex.ru

Gumova Larisa Tlepshukovna - SBIC RA "Adıgey Cumhuriyeti Halk Kültürü Merkezi" Halk Sanatı, Geleneksel Ulusal Kültürler ve Eğlence Organizasyonu Bölüm Başkanı, Telefon: (8-877-2) 54-45-38

Aliberdova Saniyat Makhmudovna - SBIC RA "Adıgey Cumhuriyeti Halk Kültürü Merkezi" koreografisinde uzman, Telefon: (8-877-2) 54-45-38.

Pshimaf Askerbievich Khabiev -güzel sanatlar ve güzel sanatlar uzmanı, SBIC RA "Adıgey Cumhuriyeti Halk Kültürü Merkezi", Telefon: (8-877-2) 54-45-38

BAŞVURU –DİLEKÇE (EK NO:1)

Adıge Yazarlarının Adıge Dilindeki 100 Şiirine Katılımcı Olmak İçin;

Ad / Soyad :

Ülke (cumhuriyet, bölge vb.), yerellik (şehir, ilçe, köy vb.) :

Eserin adı, eserin sahibi :

Sosyal medya hesapları :

BAŞVURU –DİLEKÇE EK NO : 2

Uluslararası Adıge Kültür Festivaline Katılım İçin;

Gönderen taraf: ülke (irtibat, iş ve cep telefonu, e-posta adresi) :

Takımın veya bireysel katılımcı adı (profesyonel, amatör) :

Tam isim, takım lideri (ler), katılımcılar :

Katılımcı sayısı (liste) :

Gönderen kurum (kuruluş) :

Gerekli sahne ekipmanı :

Tür :

Repertuar

    Eserin Yazarı (ları) Konserin Adı Zamanlama (min.)

Tam isim, eşlik edenler :

Performans biçimi ( orkestra eşlikli veya fonogramlı “a capella” :

Fonogramların varlığı (evet / hayır, USB sürücü (flash sürücü) :

Sosyal medya hesapları: ___________________

Festival katılımcılarının genel listesini ayrı bir dosyada şu formatta gönderiniz.

No Soyadı Adı Baba Adı

1 ------------ -------------

2 ------------ -------------

3 ------------ -------------

….. / …./ 2022 (Gönderen kuruluş başkanının imzası)

     

Kaynak
KAFFED
Yorumlar
Ziyaretçi olarak yorum yapıyorsun.
Önerilen Haberler