Kafkasya'daki etnik gruplar arası ilişkilerin tarihini, Çerkes (Adığe) etnik grubunun ve bölgenin diğer tüm etnik gruplarının modern formlarda oluşumuna eşlik eden karmaşık etnogenetik süreçleri hesaba katmadan düşünmek imkansızdır. 


Karadeniz ile Hazar Denizi arasındaki coğrafyada Çerkeslerin ( Adığelerin ) egemenliği, "Çerkes Bozkırları" kavramı ile ifade ediliyordu. Çerkes bozkırlarının kuzey sınırı Kuma-Manych idi. 


"Çerkes bozkırları" terimi birçok ortaçağ yazarı tarafından da kullanılmıştır: İtalyan belgelerinden biri, Tatarların Kırım'dan Astrahan'a ve oradan "Çerkes bozkırları"na ( intorno apreso la Circassia ) girdiklerini yazar. 


Bu terim, Adolphe Berger, John Badley, Moshe Hammer gibi önde gelen Kafkasologların eserlerinde de görülür. 


14. yüzyılın ikinci yarısının Arap ansiklopedicisi İbn Haldun, Kafkasya'da Çerkeslerin ( Adığelerin ) egemenliği hakkında şunları yazmıştı: "Bu dağlarda Hristiyan Türkler, Aslar, Lazlar, Pers ve Yunan karışımı olan halklar yaşıyor ama en güçlüsü Çerkesler (Adığeler)."


Kaynak: Адыги.RU


Çerkesya Hareketi Haber Merkezi

Kaynak
info cherkessia
Yorumlar
Ziyaretçi olarak yorum yapıyorsun.
Önerilen Haberler