Dijital Ortamda Festival Coşkusu

Uluslararası Adıge Kültür Festivali bu yıl dijital ortamda gerçekleştirilecek.

Uluslararası Adıge Kültür Festivaline katılım için başvuru tarihi Federasyonumuzun isteği üzerine 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

KAFFED’e gelen talepler doğrultusunda başvuru süresinin uzatılması için gerekli girişimlerde bulunulmuş, Adıgey Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı katılım için son tarihi 31 Ağustos 2020’ye ötelemiştir. 

Festivale katılacak sanatçıların “Adıgey Cumhuriyeti Halk Kültürü Merkezi” Kamu Kültür Kurumunun cnkra@ya.ru , cnkra@yandex.ru elektronik postasına aşağıda listelenmiş bulunan ilgili evrakları göndermesi gerekmektedir.

Katılımcıların info@kaffed.org elektronik posta adresine de bilgi vermesini rica ediyoruz. 

----------------------------------------------------------------------------------

Adıgey Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Adıgey Cumhuriyetinin “Adıgey Cumhuriyeti Halk Kültürü Merkezi” Kamu Kültür Kurumu, Adıgey Cumhuriyetinin Kültür Geliştirme Resmi Programını uygulama planı uyarınca Adıgey Cumhuriyeti kuruluşunun 100. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, 27-29 Eylül 2020 tarihinde dijital kültür kaynaklarında uzaktan Uluslararası Adıge Kültür Festivalini (bundan böyle Festival olarak anılacaktır) gerçekleştirecektir. 

Festival, Adıge dilinin korunması ve geliştirilmesi, tarihin araştırılması ve genç nesillerin Adıge görgü kuralları ve “Adıge habze” ahlak kuralları ve onun özgün halk geleneklerinin, manevi ve estetik değerlerin, ahlaki ve etik kuralların ve ilkelerin canlanmasında önemli rol oynayan manevi temeli “Adıgage” çerçevesinde yetiştirilmesi ile ilgili sorunlara çözüm sunacaktır. 

Ülkedeki ve Adıgey Cumhuriyetindeki mevcut epidemiyolojik durumdan yola çıkarak Uluslararası Adıge Kültür Festivali, festival koşullarına uygun olarak takdim edilen videolar temelinde uzaktan yapılacaktır. 

1.Festivalin Amaç ve Hedefleri: 

1) Adıge dilinin araştırılması, korunması ve geliştirilmesi; 

2) Halkın manevi kültürünün daha da gelişmesinde birleştirici bir temel olarak geleneksel halk kültürünün araştırılması, yaygın bir şekilde canlandırılması ve tanıtılması; 

3) Genç nesilleri kendi ulusal kökleri, kökenleri, tarihi, somut olmayan ve somut kültürel mirası ile tanıştırmak; 

4) Küresel kültürün bir parçası olarak Adıge kültürünün öneminin farkına varmak için yaratıcı güçlerin birleştirilmesi; 

5) Adıge halk türküleri, halk dansları ve enstrümantal müzik icracılarının ve özgün türkücülerin belirlenmesi; 

6) Adıge dilinin sözlü halk sanatı, şiir ve edebiyat yoluyla yaygınlaştırılması; 

7) Adıgelerin (Çerkeslerin) yoğun şekilde yaşadığı Rusya Federasyonu bölgeleri ve yabancı ülkelerle uluslararası, bölgelerarası kültürel işbirliğinin genişletilmesi. 

2. Festivali Gerçekleştirmenin Düzeni, Süresi ve Koşulları: 

Festival 2 aşamada gerçekleşiyor: 

1. Aşama : Yerel düzeyde (yabancı ülkelerde ve Rusya Federasyonu bölgelerinde): 15 Ağustos 2020’ye kadar. 

2. Aşama : Final: 27-29 Eylül 2020’de Adıgey Cumhuriyetinde. 

Festivale amatör ve profesyonel ekiplerin yanı sıra bireysel sanatçılar da katılabiliyor. 

Kontenjan : Her bölgeden 40 kişiye kadar. 

Katılımcıların yaşı : 18 yaş ve üstü. 

Yarışmalar aşağıdaki kategorilerde yapılır: 

• Vokal 

Bu kategoride katılımcılar iki eser icra edecektir: bir halk şarkısı ve orkestra eşliğinde veya fonogram (eksi) ile veya a capella eşliği olmadan çağdaş bir bestecinin bir şarkısı. 

Her eseri (video) icra etme süresi 4 dakikayı geçmeyecektir. 

• Koreografi (halk dansı, halk sahne dansı). 

Bu kategoride her katılımcı kendi seçimine göre 2 halk veya halk sahnesi dansını: "Zefak1u", "İslami", "Zıgelat", "Kafe", "Leperışu", "Şeşen", "Uc" vb., ayrıca Adıge diasporasının dans folkloruna dayalı dansları yapacaktır. 

Her dans gösterisinin süresi en fazla 4 dakikadır. 

• Halk Çalgıları 

Bu kategoride her katılımcı Adıge (Çerkes) müzik enstrümanlarından birini çalacaktır: 

- Pşıne - Adıge (Çerkes) diyatonik veya kromatik garmoşkası; 

-1epepşınn, 1upepşın, şıkIepşın, pşınet1arku, pşınekeb; 

- Bjemıy, sırın, kamıl vb. 

Performans halk enstrümantal melodilerini ve naigrışları, ayrıca orkestra eşliğinde, grup ve solo olarak icra edilecek modern enstrümantal eserleri içermelidir. Gruplarda ve orkestralarda vurmalı çalgıların olması önerilir: phek1ıç (treşotka), şondırıb (doul) vb.; geleneksel vokaller, "jıu" eş sesi, eş danslar ve el çırpma kullanımı. 

Performansın (video) süresi en fazla 5 dakikadır. 

• Sanatsal Okuma 

Bu kategoride her katılımcı sözlü halk sanatı eserlerinin yanı sıra Adıge yazarlarının eserlerinin (şiir ve edebiyat) sanatsal okunması konusundaki yeteneğini sergileyecektir. 

Performans (video) süresi ne fazla 5 dakikadır. 

3. Festival Organizasyon Komitesi: 

Festivalin genel yönetimi, ünlü kişileri yani kültür ve sanat, bilim ve eğitimin seçkin temsilcilerini, tanınmış kişileri içeren Organizasyon Komitesi (bundan sonra Organizasyon Komitesi olarak anılacaktır) tarafından yürütülür. 

Organizasyon Komitesi festivale hazırlık yapılmasında ve festivalin gerçekleştirilmesinde görev alır. 

Organizasyon Komitesi, bu Yönetmelikte değişiklik ve ekleme yapma hakkına sahiptir. 

Organizasyon Komitesi, festivalin organizasyonu ve gerçekleştirilmesi çerçevesinde sipariş üzerine hazırlanan fotoğraf, video ve basılı materyallerin üzerinde ve bunların düzenlenmesinde münhasır haklara sahiptir. 

Festival Organizasyon Komitesi, katılımcıların fotoğraf ve videolarını internet sitelerinde yayınlama ve bunları katılımcının izni olmadan tanıtım materyallerinde kullanma hakkına sahiptir. 

4. Festival Jürisi: 

Festival Organizasyon Komitesi, kazananları belirlemek için Adıgey Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu bölgeleri ve yabancı ülkelerin nitelikli ve itibarlı kültür ve sanat temsilcilerinden bir Uluslararası Jüri oluşturacaktır. 

Jüri, her kategoride profesyonel ve amatör icracıları aşağıdaki kriterlere göre ayrı ayrı değerlendirecektir: 

• İcra ustalığını, halk kültürünün icra geleneklerini takip etme karakteri ve tarzını sergilemek; 

• Ses üretiminin karakteri ve virtüözlüğü, melodik çizginin bütünlüğü; 

• Enstrümantal naigrışlar ve melodilerde (başlangıç, orta, son) ses alanını gösterme tekniği; 

• Müzik materyalinin koreografik dansa uygunluğu; 

• Adıge geleneksel (şarkısı, dansı ve enstrümanı) icra kültürünün özelliklerine ilişkin bilgiye sahip olmak; 

• Koreografik Adıge halk danslarının sahnelenmesinde koreografi ve senaryo çözümü; 

• İcra edilmekte olan eserin özgünlüğü ve orijinalliği, sunum şekli ve niteliği; 

• İcra edilmekte olan müzik parçasının ve koreografik dansın karakterine uygun sahne kostümlerinin bulunması; 

• Performansın ve Adıge yazarlarının eserlerinin ve folklor materyalinin sunumunun etkileyiciliği. 

27-29 Eylül 2020’de Adıgey Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Adıgey Cumhuriyetinin “Adıgey Cumhuriyeti Halk Kültürü Merkezi” Kamu Kültür Kurumunun dijital kaynaklarında festival katılımcılarının çevrimiçi yarışması düzenlenecektir. 

Büyük ödül, 30 puan toplayan katılımcıya verilecektir. Birincilik 27’den 30’a kadar puan toplayan katılımcıya, ikincilik 25-26 puan toplayan katılımcıya ve üçüncülük 22-24 puan toplayan katılımcıya verilecektir. 

Jüri, her kategoride (alt kategoride) üç veya daha fazla yarışmacının bulunması durumunda katılımcıları değerlendirecektir. 

Festival / yarışma jürisinin kararı kesindir ve tartışmaya tabi değildir. 

5. Festival katılımcılarının ödüllendirilmesi: 

• Jürinin oy birliğiyle en yüksek onayını alan gösteri (türüne bakılmaksızın) için "Büyük Ödül" diploması verilecektir. 

• Festival katılımcıları her kategoride "Birincilik, İkincilik, Üçüncülük Kazananı" diplomaları ve "Birinci, İkinci, Üçüncü Derece Diploma" ile ödüllendirilecektir. 

• Festival jürisi ve kurucuları, kamu kuruluşları, işletmeler ve sponsorlar özel ek ödüller verme hakkına sahiptir. 

Festivale yabancı ülkelerden ve Rusya Federasyonu bölgelerinden katılanlara kişiye özel diplomalar, teşekkür mektupları ve kitapçıklar elektronik formatta gönderilecektir. 

6. Organizasyonel Konular: 

Uluslararası Adıge Kültür Festivaline katılmak için 20 Ağustos 2020 tarihine kadar Adıgey Cumhuriyetinin “Adıgey Cumhuriyeti Halk Kültürü Merkezi” Kamu Kültür Kurumunun cnkra@ya.ru elektron postasına aşağıdakilerin gönderilmesi gerekiyor: 

1) Ekteki forma göre başvuru/dilekçe (Microsoft Word’de); 

2) Katılımcıların aşağıdaki bilgileri içeren ayrıntılı listesi: soyadı, adı, baba adı (kısaltma yapmadan), pasaport bilgileri (doğum tarihi ve yeri, ikamet adresi); görevi, ödülleri, iletişim numaraları; 

3) Kısa bir tavsif, grubun ve katılımcının 4-5 fotoğrafı (festival kitapçığına eklemek için); 

4) Kalitesi en az 360 (pix) olan yarışma videoları, programların teknik düzenlenmesi için yarışmanın açılışından bir ay önce Organizasyon Komitesine gönderilecektir. 

Festival katılımcılarının dikkatine: 

- Düşük teknik kalitede olan videoların kullanılması kesinlikle yasaktır, aksi takdirde yarışmacıların yarışmaya katılmasına izin verilmeyecektir; 

- Sanat gruplarının başkanları olan yabancılar taranmış, Rusçaya çevrilmiş ve konsolosluk tarafından onaylanmış pasaportları takdim edecektir. 

Gerekli tüm belgelerin ve videoların cnkra@yandex.ru adresine gönderilmesi gerekiyor. 

BAŞVURU-DİLEKÇE 

Uluslararası Adıge Kültür Festivaline Katılmak İçin 

1. Gönderen taraf: ülke, Rusya Federasyonu bölgesi, şehir, bölge (irtibat, iş ve cep telefonu, e-mail) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Şirket unvanı_________________________________ 

3. Profesyonel (amatör) toplu veya bireysel icracılar_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

sosyal ağlardaki hesabın adı ve hashtagler ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Performans süresi______________ 

4. İcracının soyadı, adı ve baba adı (kısaltma yapmadan), doğum tarihi, yaşı 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Grubun tam unvanı. Grup üyelerin yaşı, sayısı 

6. Grup başkanının soyadı, adı ve baba adı________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

Tel.: İş___________________Ev_____________________Cep________________________________________________________________ 

7. Akompanistin soyadı, adı ve baba adı_____________________________________ 

8. İcra şekli(«аcapella», orkestra eşliğinde veya fonogram ile (eksi) _______________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Başkanın soyadı, adı, baba adı ve görevi________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

(Cep telefonu ve e-mail) ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

«___»___________2020(Gönderen kuruluş başkanının imzası) 

Mühür yeri

Kaynak
https://www.kaffed.org/haberler/kafkasyadan/item/4103-uluslararasi-adige-kultur-festivali-bu-yil-dijital-ortamda.html
Yorumlar
Ziyaretçi olarak yorum yapıyorsun.
Önerilen Haberler