Ludmila Hibba'yı Kaybettik

Anadili öğretmenlerinin yetiştirilmesinde büyük emekleri olan Ludmila Hibba hayatını kaybetti.

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) anadili öğretmenlerinin yetiştirilmesinde büyük emekleri olan Ludmila Hibba’nın vefatı dolasıyla mesaj yayınladı. Resmi siteden yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Federasyonumuzun yürütmüş olduğu Anadili öğretmenlerinin yetiştirilmesi çalışmaları kapsamında 2005 yılında eğitici olarak emek veren Ludmila Hibba’nın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. 

Ҭыркәтәыла Қафкас Акультура Ахеидкыларҭақәа Рфедарациа, 2005 шықәсазы иеиҿнакааз, ахатәы бызшәа рырҵаҩцәа рахьыгӡара ҳапрограмма аҟны рҵаҩыс иҳамаз, аџьабаа ҳдызбалаз, ҳарҵаҩы, аҵарауаҩ, афилологиатә ҭҵаарадыррақәа ркандидат, Аҧсуа литература акафедра адоцент, Лиудмила Арзамеҭ-иҧҳа Хьыбба, лыԥсҭазара дшалҵыз ала иҳаҳаз ашәаџь, ахьаа-ду ҳнаҭеит. Аллаҳ иахьреиӷьо џьанаҭ гыларҭас илиҭааит. Лхәыҷқәа лымшра рзынхааит, ачҳара риҭааит. 

Қафкас Акультура Ахеидкыларҭақәа Рфедарациа."

Yorumlar
Ziyaretçi olarak yorum yapıyorsun.
Önerilen Haberler